MEDARBETARE

Erik Hårdén

Chefsjurist

Elisabeth Elander

Chefsjurist

Henric Einarsson

Förhandlingschef

Jimmy Persson

Processchef

Henri Rubinstein

Arbetsrättsjurist

Linda Svensson

Arbetsrättsjurist

Alexander Rådström

Arbetsrättsjurist

Alfred Khouri

Arbetsrättsjurist

Simon Böhm

Arbetsrättsjurist

Rasmus Edenfall

Arbetsrättsjurist

Mikaela Olsson

Arbetsrättsjurist

Gabriel Sundius

Arbetsrättsjurist

Jonas Asplind

Arbetsrättsjurist

Sara Andersson

Arbetsrättsjurist

Johan Norin

Arbetsrättsjurist

Mustafa Majid

Arbetsrättsjurist

Carl Silverberg

Arbetsrättsjurist

Helin Ali

Arbetsrättsjurist

Erik Polo Levin

Arbetsrättsjurist

Axel Thorsson

Arbetsrättsjurist

Lars EG Andersson

F.d delegationsledare i FN

Karl Gustavsson

PhD Psykologi

Maria Labrim

Ekonomichef

Eva Persson

Redovisningsekonom

Sandra Sparring

Ekonomiassistent

Lukas Nilson

Ekonomiassistent

Malinda Andersson

Biträdande Adm. Chef

Lindah Stålberg

Sekreterare

Wera Brask Larsen

Sekreterare

Anna Kling

Chefsassistent

Emelie Johansson

Sekreterare

Kostnadsfri bedömning av ditt ärende

Kontakta oss