MEDARBETARE

Erik Hårdén

Chefsjurist

Elisabeth Elander

Chefsjurist

Henric Einarsson

Förhandlingschef

Henri Rubinstein

Förhandlingschef

Jimmy Persson

Arbetsrättsjurist / Teamleader

Linda Åhlin

Arbetsrättsjurist

Alexander Rådström

Arbetsrättsjurist

Alfred Khouri

Arbetsrättsjurist

Simon Böhm

Arbetsrättsjurist

Mikaela Olsson

Arbetsrättsjurist

David Keros

Arbetsrättsjurist

Jonas Asplind

Arbetsrättsjurist

Carl Silverberg

Arbetsrättsjurist

Sara Andersson

Arbetsrättsjurist

Johan Norin

Arbetsrättsjurist

Mustafa Majid

Arbetsrättsjurist

Helin Ali

Arbetsrättsjurist

Rasmus Kaneberg

Arbetsrättsjurist

Johan Sparrman

Arbetsrättsjurist

Emil Almqvist

Arbetsrättsjurist

Anna Wictorin

Arbetsrättsjurist

Didrik Lundh

Arbetsrättsjurist

Daniel Lund

Arbetsrättsjurist

Julia Isaksson

Arbetsrättsjurist

Freya Sharifpour

Arbetsrättsjurist

Carl Eidenert

Arbetsrättsjurist

Lars EG Andersson

F.d delegationsledare i FN

Karl Gustavsson

PhD Psykologi

Maria Labrim

Ekonomichef

Maria Brisenmark

Redovisningsekonom

Lukas Nilson

Redovisningsekonom

Erik Dicander

Ekonomiassistent

Sara Björkman

T.F Administrativ chef

Sandra Sparring

Administrativ Chef

Anna Kling

Chefsassistent

Lindah Stålberg

Sekreterare

Ebba Grandin

Sekreterare

Melisa Mirovic

Sekreterare

Ulla Sigvardsdotter

Sekreterare

Emelie Johansson

Sekreterare

Kostnadsfri bedömning av ditt ärende

Kontakta oss