Arbetsskada

Ja ibland händer det att man får en arbetsskada som gör att man behöver sjukskriva sig från arbetet. Vilka rättigheter har man och vilka ersättningar kan man få som anställd?

Vi tar ett exempel på en man som fick en arbetsskada från en handöverfräs. Skadan blev ganska omfattande och sjukskrivningen är lång och osäker på om han kan återgå till sitt arbete igen. Vi kallar honom Peter.

”Peter hade arbetat som snickare i över tio år och är mycket erfaren med olika verktyg och maskiner. En dag, medan han arbetade på ett byggprojekt, inträffade en olycka som skulle förändra hans liv. Han använde en handöverfräs för att forma en träbit när maskinen plötsligt tappade kontrollen och orsakade en allvarlig skada på hans högra hand.

Den omedelbara smärtan och chocken var överväldigande. Peter fördes omedelbart till sjukhuset, där läkarna konstaterade att han hade drabbats av omfattande skador på sin hand, inklusive brutna ben och skadade nerver. Han skulle behöva genomgå flera operationer och en lång rehabiliteringsperiod för att återhämta sig.”

Juridisk kontakt

Ofta tänker man inte i en sådan situation att man behöver någon rättslig hjälp utan att de skyddssystem som finns kommer att fånga upp en. Vi rekommenderar däremot att man tar hjälp av en kompetent arbetsrättsadvokat som är specialiserad på arbetsolyckor. Även om man har försäkringar med mera kan det vara svårt att veta hur man kan få ersättning för det som är utöver det medicinska och under sjukskrivningsperioden. För Peter här var det även så att han inte skulle kunna återvända till sitt nuvarande arbete överhuvudtaget.

Den första åtgärden var att ansöka om arbetsskadeersättning, vilket normalt täcker medicinska kostnader och en del av den förlorade arbetsinkomsten. Advokaten hjälpte Peter att samla in alla nödvändiga medicinska dokument och arbetsrelaterade detaljer för att styrka hans anspråk. De följde upp med arbetsgivaren och arbetsgivarens försäkringsbolag för att se till att anspråket hanterades korrekt och rättvist.

Eftersom Peters skada var allvarlig och påverkade hans förmåga att arbeta inom sitt yrke, diskuterade advokaten möjligheten att inleda en personskadestämning mot tillverkaren av handöverfräsen eller eventuella tredje parter som kan ha varit inblandade i olyckan. Advokaten började samla bevis och konsulterade med experter inom maskinsäkerhet för att bedöma om maskinen hade några brister i konstruktionen eller underhållet som bidrog till olyckan.

Under hela processen var advokaten Peters främsta förespråkare och gav honom råd om de bästa stegen att ta för att skydda hans rättigheter och intressen. De arbetade tillsammans för att förhandla om en rättvis uppgörelse som skulle täcka hans medicinska kostnader, förlorad inkomst och framtida behov av rehabilitering och vård.

Utan rättslig hjälp hade kanske Peter endast fått ut en standard ersättning från försäkringsbolaget men med hjälp av oss fick han nu en större ersättning även för framtida vård samt omställning till nytt yrke.

Vi FINNS FÖR DIG

BEHÖVER DU GRATIS HJÄLP
MED BEDÖMNING AV DITT ÄRENDE?

Kontakta oss då för gratis bedömning så återkommer vi inom kort till dig.

Kontaktuppgifter

Följ oss

Nyhetsbrev

Du har nu blivit tillagd Ops! Något gick fel, vänligen testa igen

© 2023 Rive.se