Arbetsrätt i Malmö

Malmö, Lund, Helsingborg, Karlskrona och Kristianstad

RiVe Juridiska Byrå

Specialistkompetens inom arbetsrätt

Circle

01

Förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

SkROLLa nedåt

RiVe Juridiska Byrå AB är Sveriges största arbetsrättsbyrå. Vi företräder arbetsgivare såväl som arbetstagare i hela Sverige. RiVe Region Syd utgår från Malmö med ett underkontor i Karlskrona. Regionen betjänar hela Skåne och ärenden sker frekvent i Malmö, Lund, Helsingborg, Karlskrona och Kristianstad. Personal ansluten till region Syd är i huvudsak fokuserad mot tjänstemannasektorn, handel, IT- och telekomsektorn, kommunal/landsting och statlig verksamhet men företräder även klienter anslutna till andra yrkesbranscher.
Regionen etablerades år 2015 och hanterar årligen ett mycket stort antal ärenden för såväl arbetstagare som arbetsgivare.
I region Syd finns Sveriges enda vägöverfört till Danmark. Regionen är präglad av Öresundssamarbetet och ärenden förekommer frekvent med danska företag som klient eller motpart. Regionen är även inriktad mot lantbruksindustri, mejeriverksamhet samt Sveriges största nationella mottagningsanläggningar för importerat livsmedel. I regionen finns även tillverkning av möbler och nationellt mottagningscenter för några av världens största vitvaruföretag. Ett betydande antal övriga stora företag finns representerade i regionen.
För en kostnadsfri bedömning av ditt ärende klicka här

Referenser

Rive Juridiska Byrå AB

4.6sssss

Omdömen från Google

Kostnadsfri bedömning av ditt ärende

Kontakta oss