RiVe Juridiska Byrå AB, 556892–8369 har försatt sig själv i Konkurs den 2021-04-12. Verksamheten kan möjligen nås per telefon 0771-886620, alternativt så kan boets företrädare Pierre Pettersson på Cirio Advokatbyrå AB kontaktas vid frågor.

Om ni är klient vid byrån kan ni i första hand försöka att kontakta er handläggande jurist för vidare information, i andra hand boets företrädare Pierre Pettersson på Cirio Advokatbyrå AB.