Rive Juridiska Byrå

Specialistbyrå i arbetsrätt

Sveriges hårdaste förhandlare för företag och privatpersoner inom arbetsrätt

Specialistkompetens inom arbetsrätt

Circle

01

Förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

SkROLLa nedåt
Våra Regioner

Sveriges ledande specialistbyrå i arbetsrätt

Region Mitt

Region Mitt utgår från Borlänge och ibland från Stockholm eller Norrköping, beroende på ärendets karaktär och vilken specialist som bäst lämpar sig för det enskilda ärendet med hänsyn tagen till parternas profil med mera. Du kan kontakta oss genom att klicka här eller ringa 0771-886620

Region Syd

Region Syd utgår från Borlänge och ibland Malmö eller Växjö, beroende på ärendets karaktär och vilken specialist som bäst lämpar sig för det enskilda ärendet med hänsyn tagen till parternas profil med mera. Du kan kontakta oss genom att klicka här eller ringa 0771-886620

Region väst

Region Väst utgår från Borlänge och ibland Göteborg eller Norrköping, beroende på ärendets karaktär och vilken specialist som bäst lämpar sig för det enskilda ärendet med hänsyn tagen till parternas profil med mera. Du kan kontakta oss genom att klicka här eller ringa 0771-886620

Region nord

Region Nord utgår från Borlänge och ibland Umeå, beroende på ärendets karaktär och vilken specialist som bäst lämpar sig för det enskilda ärendet med hänsyn tagen till parternas profil med mera. Du kan kontakta oss genom att klicka här eller ringa 0771-886620

Några av våra tidigare uppdragsgivare

Rive Juridiska Byrå AB

4.6sssss

Omdömen från Google

Tjänster för privatpersoner

Arbetsrätt

 • Omorganisation 
 • Uppsägning och avsked
 • Skadestånd
 • Ogiltighetstalan

Förhandlingar inom

 • Avgångsvederlag och utköp
 • Omorganisation
 • Anställningsförhållanden

Tjänster för företag

Kvinna och man diskuterar

Arbetsrätt

 • Skilja den anställda från tjänsten
 • Upprätta och granska VD avtal
 • Upprätta och granska avtal om konkurrensklausuler, sekretess samt andra villkor
 • Driva in skadestånd från f.d anställd

Förhandlingar

 • Förlikning, avgångsvederlag och utköp
 • Fackliga organisationer
 • Myndigheter och överstatliga organ
Två män skakar hand

Ett helhetsgrepp om arbetsrätten

 • Vi är specialister på alla aspekter av arbetsrätten
 • Vi är specialister på avancerad förhandling
 • Vi tillhandahåller utbildningar inom avancerad förhandling och arbetsrätt

Kostnadsfri bedömning av ditt ärende

Kontakta oss