Rive Juridiska Byrå

Specialistbyrå i arbetsrätt

Sveriges hårdaste förhandlare för företag och privatpersoner inom arbetsrätt

Specialistkompetens inom arbetsrätt

Circle

01

Över 1500 förhandlingar per år mellan arbetsgivare och arbetstagare

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

SkROLLa nedåt
Våra Regioner

Tjänster för privatpersoner

Arbetsrätt

 • Omorganisation 
 • Uppsägning och avsked
 • Skadestånd
 • Ogiltighetstalan

Förhandlingar inom

 • Avgångsvederlag och utköp
 • Omorganisation
 • Anställningsförhållanden

Tjänster för företag

Arbetsrätt

 • Skilja den anställda från tjänsten
 • Upprätta och granska VD avtal
 • Upprätta och granska avtal om konkurrensklausuler, sekretess samt andra villkor
 • Driva in skadestånd från f.d anställd

Förhandlingar

 • Förlikning, avgångsvederlag och utköp
 • Fackliga organisationer
 • Myndigheter och överstatliga organ

Ett helhetsgrepp om arbetsrätten

 • Vi är specialister på alla aspekter av arbetsrätten
 • Vi är specialister på avancerad förhandling
 • Vi tillhandahåller utbildningar inom avancerad förhandling och arbetsrätt

Kostnadsfri bedömning av ditt ärende

Kontakta oss