Arbetsrätt i Göteborg

Göteborg, Halmstad, Växjö och Jönköping

RiVe Juridiska Byrå

Specialistkompetens inom arbetsrätt

Circle

01

Förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagare

Circle

02

Internationell erfarenhet

Circle

03

SkROLLa nedåt

RiVe Juridiska Byrå AB är Sveriges största arbetsrättsbyrå. Vi företräder arbetsgivare såväl som arbetstagare i hela Sverige. RiVe Region Väst utgår från Göteborg med ett underkontor i Halmstad. Regionen betjänar hela Göteborgsområdet och underkontoret i Halmstad betjänar området Halmstad, Växjö och Jönköping. Personal ansluten till region Väst är i huvudsak fokuserad mot tjänstemannasektorn, transportlogistiksektorn samt kommunal/landsting och statlig verksamhet men företräder även klienter anslutna till andra yrkesbranscher.

Regionen etablerades år 2014 och hanterar årligen ett mycket stort antal ärenden för såväl arbetstagare som arbetsgivare.

I region Väst finns Sveriges största hamn och kort körsträcka till Öresundsbron. Regionen har en mycket utbyggd logistiksektor, regionen har Sveriges största koncentration av antalet transportarbetare inom tunga vägtransporter, sjötransporter, hamnarbetande och även arbetande inom godsluftfart. Ett betydande antal stora logistikföretag såväl som stora industri och tjänsteföretag finns i regionen.

För en kostnadsfri bedömning av ditt ärende klicka här

Referenser

Rive Juridiska Byrå AB

4.6sssss

Omdömen från Google

Kostnadsfri bedömning av ditt ärende

Kontakta oss