Ja ibland händer det att man får en arbetsskada som gör att man behöver sjukskriva sig från arbetet. Vilka rättigheter har man och vilka ersättningar kan man få som anställd? Vi tar ett exempel på en man som fick en arbetsskada från en handöverfräs. Skadan blev ganska omfattande och sjukskrivningen är lång och osäker på […]